Cílem kurzů je odborně populární formou probrat pěstování, význam, principy a zákonitosti zakládání, údržby a ochrany trávníků, dále definování obecných principů, které jsou uplatněny v okolní krajině, seznámení s činnostmi v péči o krajinné prostředí a jeho složky, správou ochrany přírody a krajiny. Charakterizovány budou vlastnosti jednotlivých druhů trav využívaných v trávníkářství, reakce těchto druhů na hnojení, závlahu, výšku kosení a zátěž. Účastníci kurzu se seznámí se základy sestavování trávníkových směsí a rozdělením trávníků na kategorie a druhy. Dalším cílem je vytvoření odbornějšího pohledu na význam stromů, jejich pěstování, funkce, využití, bezpečnost a zásady údržby stromů, seznámení s hlavními principy zahradnictví, základy projektování a realizace biotechnických opatření ve městě i volné krajině.