Tvorba a údržba krajiny
(TaÚK)

Tvorba a údržba krajiny - zaměření na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, na principy šetrného hospodaření v krajině, včetně ekologického zemědělství, na vhodné krajinářské úpravy