Vodní ekosystémy a ekologická hydrobiologie.
(H002)

 This course requires an enrolment key

cílem tohoto modulu je vysvětlit základní ekologické vztahy v hydrických ekosystémech, probrat jednotlivé fyzikálně-chemické faktory, problematiku potravní sítě, kaskádového efektu a zranitelnosti kvality ekosystémů. Budou poskytnuty informace z oblasti aplikované hydrobiologie (funkce vodních a mokřadních ekosystémů ve vazbě na provoz malých vodních nádrží např. v parcích, golfových hřištích apod., vývoj společenstev makrofyt v závislosti na trofii vodní nádrže atd.). Budou probrány vodní ekosystémy, jejich druhové spektrum, mezidruhové vztahy, rybářské hospodaření na vodních nádržích v prostoru golfových hřišť, použité druhy ryb, výběr vhodné rybí obsádky atd.

This course requires an enrolment key