Ekonomika a Marketing
(EkoMar)

Ekonomika a marketing - možné cesty zajištění šetrného hospodaření s odpovědností k přírodě bez závislosti na dotacích. Vytvoření vazeb na spotřebitele, kteří budou mít pravidelně a dlouhodobě zajištěnu dodávku kvalitních potravin bez závislosti na dominantních dodavatelích a nestabilních globálních trzích. Prioritou jsou smluvní podmínky a organizační zajištění bedýnkového prodeje a přímého prodeje ze dvora, včetně legislativního omezení.